Stichting Collectie
Nederlands Realisme

Museum MORE heeft zijn collectie in bruikleen van de Stichting Collectie Nederlands Realisme (SCNR). De Stichting Collectie Nederlands Realisme is een initiatief van de heer H.D. Melchers, die in 2015 de Stichting in het leven riep. Met het instellen van deze Stichting werd een platform gecreëerd om Nederlandse realistische, figuratieve kunst – een belangrijk deel van ons nationaal cultureel erfgoed – te ondersteunen.